ISO-9001


INLEIDING

ZTE Metaalbedrijf b.v. is ontstaan in 1985 en wil een betrouwbare en
vaste positie binnen de markt verkrijgen en behouden voor het uitvoeren van
staalconstructiewerken .

De opdrachtgevers waarvoor het werk zowel op vaste prijs als op regiebasis wordt
uitgevoerd zijn o.a. ingenieursbureaus, machinefabrieken, scheepswerven,
aannemers in de utiliteitsbouw, civiele aannemers, productiebedrijven, scholen
en bedrijven in de procesindustrie.

De constructiewerkplaats van ZTE Metaalbedrijf b.v. is gevestigd in
Berkel en Rodenrijs en het bedrijf telt tien vaste medewerkers. Het voorbereiden
en construeren van de diverse staalconstructies tot een gewicht van circa tien ton
vindt meestal daar plaats. Indien de aard en omvang van de werkzaamheden
daarom vraagt kan het bedrijf terugvallen op een flexibele schil van gemiddeld 10 extra
vakmensen. ZTE Metaalbedrijf b.v. installeert de in de werkplaats samengestelde onderdelen
op locatie bij de diverse klanten in de regio.

BELEIDSVERKLARING

ZTE Metaalbedrijf b.v. werkt zodanig dat het opgedragen werk naar
volle tevredenheid van de klant wordt uitgevoerd.

De klant herkent ZTE Metaalbedrijf b.v. aan een uitgebalanceerde prijs
en een maximum aan flexibiliteit binnen het bedrijf. De tijd tussen het moment van
opdracht en uitvoering hiervan zal derhalve door ZTE Metaalbedrijf BV zo klein mogelijk
gehouden worden.

Het goede resultaat zal bereikt worden door het werk zo optimaal te organiseren,
middels adequaat opgeleid en gemotiveerd personeel, dat geschikt is om de taken
op een verantwoorde en plezierige wijze uit te voeren. Hierbij worden aspecten
m.b.t. milieu, veiligheid en gezondheid in overweging genomen.

ZTE Metaalbedrijf b.v. zal blijven streven naar verbetering van kennis
en kunde en het waarborgen van een betrouwbare en veilige bedrijfsvoering.
Middels een direct overleg met zowel opdrachtgevers, medewerkers en
toeleveranciers wordt dit continu onderzocht en hieruit worden jaarlijks
verbeteracties vastgesteld die in een 3-maandelijks overleg worden gevolgd.

R. Teubel

3 augustus 2015